Văn bản pháp luật

 • Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính Hướng dẫn thi hành Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính

  Ngày 16/12/2008, Chính phủ ban hành Nghị định số 128/2008/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2008

  2009-06-05 01:17:23

 • Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn môi trường

  Ngăn chặn các hậu quả xấu về môi trường do sản xuất gây ra

  2008-12-16 01:28:10

 • Luật bảo vệ môi trường 2005 Luật bảo vệ môi trường 2005

  Luật Bảo vệ môi trường năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005; được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố số 29/2005/L/CTN ngày 12 tháng 12 năm 2005. Luật có 15 chương, 136 điều.

  2008-12-03 11:35:43

 • Phí BVMT đối với chất thải rắn Phí BVMT đối với chất thải rắn

  Thông tư 39/2008/TT-BTC ngày 19/5/2008 của Bộ TC Hướng dẫn thực hiện NĐịnh 174/2007/NĐ-CP ngày 29/11/2007 của CP về phí BVMT đối với chất thải rắn

  2008-11-26 15:07:43

 • Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  Nghị định số 81/2006/NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

  2008-11-26 15:03:49