Slider, Văn bản pháp luật

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung đấu tranh chống tội phạm môi trường

2016-09-07 15:31:46

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó yêu cầu tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường và xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 25/CT-TTg về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường, trong đó yêu cầu tăng cường đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường và xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng.
 
Đánh giá tình hình thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, công tác bảo vệ môi trường đã được Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo, là một trong ba trụ cột phát triển bền vững, đã tạo được sự chuyển biến và đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường vẫn tiếp tục gia tăng, xảy ra nhiều sự cố gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân. Do vậy, trong thời gian tới, cần khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường.

Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu tăng cường hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan chức năng đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động của lực lượng Cảnh sát môi trường theo hướng tập trung vào đấu tranh, phòng chống tội phạm về môi trường; xử lý các vụ việc vi phạm nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Toàn văn Chỉ thị số 25 tải tại file đính kèm

Ngô Phong

File đính kèm: chi-thi-25.2016-cua-ttg-ve-bao-ve-mtr.pdf