Hoạt động lực lượng, Văn bản pháp luật, Hoạt động lực lượng

Quốc hội bổ sung dự án Pháp lệnh Cảnh sát môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII

2013-06-24 06:44:56

Tuần qua, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội. Theo đó, Quốc hội nhất trí bổ sung Pháp lệnh cảnh sát môi trường vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII.

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013 và Dự kiến Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2014.

 

Theo đó, Quốc hội nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII 10 dự án luật, pháp lệnh và nghị quyết gồm: Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi); Luật cảnh vệ; Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố tụng hành chính; Luật về đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

 

Cũng theo Nghị quyết này,  bổ sung vào chương trình thông qua tại kỳ họp thứ 5 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp;  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

 

Quốc hội cũng nhất trí rút khỏi Chương trình năm 2013 các dự án: Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi); Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược...

 

Bổ sung vào Chương trình năm 2013 dự án Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên.

 

Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội thông qua 16 dự án Luật và trình Quốc hội cho ý kiến 11 dự án luật. Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua 2 dự án pháp lệnh, bao gồm: Pháp lệnh Cảnh sát môi trường; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo./.

 

 

phongnd