Slider, Văn bản pháp luật

Ngưng hiệu lực thi hành một số quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường

2019-03-21 14:20:28

Ngày 8/3/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN & MT) đã ban hành Thông tư 01/2019/TT-BTNMT quy định ngưng hiệu lực thi hành một số quy định của Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 và Thông tư số 09/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Cuối năm 2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 08/2018/TT-BTNMT và số 09/2018/TT-BTNMT về quy chuẩn quốc gia về môi trường với nhập khẩu phế liệu. Tuy nhiên, quá trình áp dụng cho thấy xuât hiện những khó khăn, vướng mắc, và chồng chéo, khó thực hiện cho các đơn vị địa phương. Cụ thể là do cách thực hiện của một số đơn vị tài nguyên môi trường địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa thực sự sáng tạo để giảm thời gian thông quan cho các lô hàng. Trước Tết Kỷ Hợi 2019, tình trạng chậm thông quan hàng phế liệu NK do thực hiện Thông tư 08, 09 của Bộ TN&MT khiến nhiều DN có lô hàng phế liệu làm nguyên liệu bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nhưng bị tồn đọng tại các cảng, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất.

Thông tư số 01/2019/TT-BTNMT ngày 08/3/2019 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên, gỡ khó cho tình trạng chậm thông quan hàng phế liệu nhập khẩu cho đến khi đến thời điểm có hiệu lực thi hành của văn bản quy phạm pháp luật mới quy định về các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Nội dung cụ thể của Thông tư xem file đính kèm./.

Phí Hưng-P8C05

File đính kèm: thong-tu-01-2019-tt-btnmt-bo-tai-nguyen-va-moi-truong.doc