Văn bản pháp luật

NGHỊ ĐỊNH SỐ 167/2018/NĐ-CPQUY ĐỊNH VIỆC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

2019-01-24 10:21:54

Ngày 26/12/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định việc hạn chế khai thác nước dưới đất ở các vùng chứa nước ngọt.Theo Nghị định, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất (vùng hạn chế) được phân loại bao gồm các vùng: Vùng hạn chế 1; Vùng hạn chế 2; Vùng hạn chế 3; Vùng hạn chế 4; Vùng hạn chế hỗn hợp.

File đính kèm: 167-2018-nd-cp-403870.doc