Môi trường

 • Không khí ở các thành phố ô nhiễm nặng Không khí ở các thành phố ô nhiễm nặng

  (Dân trí) - Số liệu quan trắc tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng... cho thấy, nồng độ bụi thường vượt chuẩn 2-4 lần, nồng độ chì và một số loại khí phát thải từ hoạt động giao thông có xu hướng tăng cao, dẫn đến nhiều hệ lụy cho sức khỏe con người

  2008-12-15 05:51:44

 • Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường Giới thiệu về đánh giá tác động môi trường

  Trong những năm gần đây, công chúng ngày càng quan tâm đến các vấn đề môi trường, đến phát triển bền vững và cải tiến phương thức quản lý phát triển sao cho hài hòa với lợi ích môi trường. Cùng với sự quan tâm đó là sự ra đời của các quy định luật pháp mới

  2008-12-15 05:35:01

 • Hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn Hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn

  Sự phát triển của các tiêu chẩn tự nguyện trong quản lý môi trường bắt đầu ở Anh vào năm 1972 với BS 7750. Sau đó, một số nước Châu Âu khác đã hưởng ứng và hiện nay Uỷ ban Kế hoạch kiểm tra và quản lý Kinh tế của cộng đồng Châu Âu (EMAS) đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế

  2008-12-15 05:28:25

 • Hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn Hệ thống quản lý môi trường và sản xuất sạch hơn

  Sự phát triển của các tiêu chẩn tự nguyện trong quản lý môi trường bắt đầu ở Anh vào năm 1972 với BS 7750. Sau đó, một số nước Châu Âu khác đã hưởng ứng và hiện nay Uỷ ban Kế hoạch kiểm tra và quản lý Kinh tế của cộng đồng Châu Âu (EMAS) đã đạt tới tiêu chuẩn quốc tế

  2008-12-15 05:28:24

 • Thu nhận / cất trữ trung gian các chất thải độc hại Thu nhận / cất trữ trung gian các chất thải độc hại

  Nguyên nhân chủ yếu của những vấn đề môi trường nảy sinh từ việc thu nhận và cất giữ chất thải độc hại (HW) là việc đổ chất thải vào nước, đất, không khí và vấn đề tiếng ồn...

  2008-12-15 05:24:37

 • Nói về ISO14001 - giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 14000 Nói về ISO14001 - giới thiệu về bộ tiêu chuẩn ISO 14000

  Rõ ràng là bộ tiêu chuẩn ISO14000 có khả năng cải thiện mức độ tác động lên môi trường của các tổ chức trên thế giới. Tổ chức ISO/TC207 họ hy vọng .....

  2008-12-15 05:18:15

 • Doanh nghiệp và môi trường, nhìn từ góc độ ISO: 14001 Doanh nghiệp và môi trường, nhìn từ góc độ ISO: 14001

  Sau 10 năm triển khai áp dụng ISO 14001 tại Việt Nam, tính đến hết 2007, mới chỉ có 230 chứng chỉ được cấp. Các chuyên gia về xây dựng hệ thống quản lý môi trường đều có chung nhận xét, doanh nghiệp Việt Nam chưa “mặn mà” với vấn đề môi trường.

  2008-11-27 08:47:47

 • Mực nước in bao bì nhựa thân thiện với Môi trường Mực nước in bao bì nhựa thân thiện với Môi trường

  Công ty cổ phần thương mại - sản xuất dịch vụ Đức Quân gây bất ngờ tung ra thị trường sản phẩm sạch "Mực nước in bao bì nhựa".

  2008-11-27 08:39:49

 • Sức ép môi trường đối với Doanh Nghiệp Sức ép môi trường đối với Doanh Nghiệp

  Theo báo các của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn cả nước nói chung và đặc biệt trên địa bàn các thành phố công nghiệp lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, Tp.Hồ Chí Minh và Hà Nội nói riêng đã đến mức báo động.

  2008-11-27 15:24:49

 • Bức tranh môi trường công nghiệp sẽ được cải thiện Bức tranh môi trường công nghiệp sẽ được cải thiện

  Thời gian qua, Bộ Công nghiệp đã có nhiều giải pháp bảo vệ môi trường (BVMT) nhằm phát triển ngành Công nghiệp bền vững.

  2008-11-27 14:03:33