Slider, Hoạt động đoàn hội

Đoàn Thanh niên C49 tập huấn kỹ năng soạn thảo, trình bày văn bản hành chính cho cán bộ, đoàn viên

2017-11-30 17:26:44

Thiết thực lập thành tích chào mừng 11 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường (29/11/2006 - 29/11/2017), chiều nay tại trụ sở C49, Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát môi trường tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng soạn thảo và trình bày văn bản hành chính cho cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị.

Buổi tập huấn có sự tham gia của hơn 40 cán bộ chiến sỹ, đoàn viên thanh niên các đơn vị thuộc Cục Cảnh sát môi trường.

Theo Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát môi trường, mặc dù thời gian qua lãnh đạo Cục luôn quan tâm chỉ đạo chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, chấp hành quy định của pháp luật và của Bộ Công an về công tác hành chính, trong đó có việc tham mưu xây dựng văn bản, tuy nhiên công tác này vẫn còn nhưng hạn chế nhất định. Một số cán bộ chiến sỹ trẻ chưa có kinh nghiệm trong công tác soạn thảo văn bản, trong khi đó nhiều cán bộ lớn tuổi lại còn hạn chế về trình độ tin học, có ảnh hưởng nhất định đến chất lượng hiệu quả công tác.

Vì vậy, phát huy vai trò xung kích của Đoàn, Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát môi trường chủ động đề xuất và tổ chức tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ chiến sỹ. Nội dung buổi tập huấn do chính Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát môi trường trực tiếp hướng dẫn gồm các quy định tại Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/11/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính; các quy định của Bộ Công an về công tác văn thư. Đặc biệt, cán bộ chiến sỹ tham gia tập huấn được thực hành thao tác trực tiếp trên máy vi tính, soạn thảo các mẫu văn bản thường dùng trong công việc chuyên môn và các kỹ năng, kỹ thuật xử lý văn bản trên Microsoft Word.

Đây là lần thứ 2 Đoàn cơ sở Cục Cảnh sát môi trường tổ chức tập huấn soạn thảo văn bản cho cán bộ chiến sỹ trong đơn vị và là hoạt động thiết thực thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên đảm nhận thực hiện khâu yếu việc khó phục vụ công tác chuyên môn của đơn vị.