Slider, Hoạt động lực lượng

ĐẢNG BỘ CỤC CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT TUYÊN TRUYỀN VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 8, KHÓA XII

2019-01-17 10:34:57

Ngày 10/01/2019, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát môi trường (C05) tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng cho lãnh đạo, CBCS, đảng viên các đơn vị thuộc Cục tại phía Bắc.

 

Đồng chí Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng dự và phát biểu khai mạc tại Hội nghị. đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương đã trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8.

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng gửi lời cảm ơn chân thành tới đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà đã đến dự và trực tiếp truyền đạt các nội dung của Hội nghị Trung ương 8, khóa XII cho đảng viên, CBCS C05. Đồng chí Phó Cục trưởng nhấn mạnh nội dung Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII rất quan trọng. Do vậy cần phải kịp thời tổ chức cho từng tập thể, cá nhân nghiên cứu sâu để quán triệt, thực hiện nghiêm túc. Qua đó, sẽ giúp cho cán bộ đảng viên, chiến sỹ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Cục nắm vững các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8, từ đó định hướng đúng đắn, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đồng thời tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong toàn Đảng bộ Cục, đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Đồng chí Đại tá Phạm Hồng Sơn, Phó Cục trưởng phát biểu khai mạc tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Tại Hội nghị, các Đảng viên, cán bộ chiến sỹ đã được nghe đồng chí Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, Báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt các nội dung đã được Hội nghị Trung ương 8 thông qua, gồm: Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương; Kết luận số 37-KL/TW, ngày 17/10/2018 về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Đức Hà trực tiếp truyền đạt các nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII) của Đảng. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng.

Ngay sau Hội nghị Đảng ủy Cục chỉ đạo 100% cán bộ đảng viên, chiến sỹ phải viết bài thu hoạch, đồng thời yêu cầu cấp ủy chi bộ xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 của đơn vị mình. Các đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm quán triệt nghị quyết cho số đồng chí đi công tác, nghỉ phép… để cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được học tập, quán triệt Nghị quyết Nghị quyết Trung ương 8.

Nguyễn Hoàng - P8 Cục Cảnh sát PCTP về môi trường