Slider, Hoạt động lực lượng

Cục Cảnh sát môi trường (C49) - Tổng cục Cảnh sát và Kênh truyền hình - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) tổ chức ký quy chế phối hợp về công tác truyên truyền trong phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm

2018-01-08 16:33:55

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường, tài nguyên và ATTP trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý với các VPPL về môi trường, tài nguyên và ATTP

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về môi trường, tài nguyên và ATTP trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả quản lý nhà nước; góp phần thực hiện tốt công tác phòng ngừa, chủ động phát hiện, xử lý với các VPPL về môi trường, tài nguyên và ATTP, được sự đồng ý của lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam; ngày 29/12/2017, tại trụ sở Đài Tiếng nói Việt Nam; Cục Cảnh sát môi trường - Tổng cục Cảnh sát và Kênh truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam (VOVTV) đã tổ chức Lễ ký kết quy chế phối hợp về công tác tuyên truyền trong phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm.

Đến dự Lễ ký kết có đ/c Vũ Hải - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; đ/c Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cùng lãnh đạo Cục C49, lãnh đạo Kênh VOVTV và đại diện lãnh đạo các Phòng, Ban chức năng của hai đơn vị.

Trên cơ sở của quy chế phối hợp, hai đơn vị sẽ trao đổi thông tin, tuyên truyền về chủ trương, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; những bài học kinh nghiệm, tấm gương của quần chúng nhân dân, tổ chức cá nhân trong chấp hành pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; hoạt động của Cục Cảnh sát môi trường và lực lượng Cảnh sát môi trường toàn quốc; các hoạt động, kinh nghiệm hợp tác quốc tế của Việt Nam nói chung và của Cục Cảnh sát môi trường nói riêng trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm…

Đại diện lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát và Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam hoan nghênh hai đơn vị đã chủ động, tích cực phối hợp để tổ chức thành công Lễ ký kết đồng thời đề nghị hai đơn vị có kế hoạch cụ thể, quán triệt, triển khai đến các Phòng, Ban chức năng và toàn lực lượng; phối hợp thực hiện tốt quy chế.

Phòng 1.