Hoạt động lực lượng, Văn bản pháp luật, Hoạt động lực lượng

Công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường

2015-01-09 03:18:19

Ngày 05/01/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 01/2015/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2014. Pháp lệnh chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2015.

Ngày 05/01/2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã ký Lệnh số 01/2015/L-CTN về việc công bố Pháp lệnh Cảnh sát môi trường, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2014.

Pháp lệnh chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 6 năm 2015.

Toàn văn Pháp lệnh có thể tải về tại đây:
Phaplenh

Ngô Phong - C49

phongnd