Slider, Hoạt động lực lượng

C49 tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2017 Cụm phía Bắc

2017-07-19 14:27:46

Ngày 17/7/2017, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát môi trường đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống tội phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2017 Cụm phía Bắc. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Hội nghị đã tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình, kết quả phòng ngừa, đấu tranh tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; kết quả công tác tham mưu, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật về môi trường, công tác thi hành pháp luật và nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm trong các mặt công tác đã đạt được của lực lượng Cảnh sát môi trường (C49 và PC49 CA của 31 tỉnh, thành phía Bắc). Hội nghị đã tập trung thảo luận những khó khăn vướng mắc trong việc triển khai công tác thực tiễn, đưa ra các giải pháp và đề ra các công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm 2017.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, PTCT Tổng cục Cảnh sát phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đ/c Trung tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Tổng cục trưởng đã biểu dương những thành tích và kết quả đạt được của lực lượng Cảnh sát môi trường đồng thời giao nhiệm vụ, yêu cầu các công tác cần phải triển khai trong 06 tháng cuối năm 2017.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý, Cục trưởng C49 phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt lực lượng Cảnh sát môi trường, đ/c Thiếu tướng Nguyễn Xuân Lý - Cục trưởng đã nhận nhiệm vụ giao của đ/c Phó Tổng cục trưởng đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện đối với lực lượng Cảnh sát môi trường (C49 và PC49 CA của 31 tỉnh, thành phía Bắc) từ nay đến cuối năm 2017.

Phòng Tham mưu, C49.